اولیاء گرامی از این پس میتوانید از وضعیت تحصیلی زبان آموز خود در مرکز  راه ابریشم به صورت اینترنتی مطلع شوید و کارنامه  هر ترم زبان آموزش خود را از طریق سایت بررسی نماید.

جهت ورود به پنل کلید کنید .