همایش سراسر مدیران راه ابریشم 👤

 چهارمین همایش سراسری مدیران مراکز آموزشی و سومین مراسم معلم برتر(Top Teacher 2017) ، پنجشنبه مورخ 1397/04/21 در مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دهخدا، سالن آمفی تئاتر دکتر محمود افشار، برگزار شد؛ در طی این مراسم از مدیران، سوپروایزرها و معلمان اثربخش تقدیر گردید و معلمین برتر سال معرفی شدند و از منتخبین تقدیر بعمل آمد.

حضور مدیر مسئول آموزشگاه راه ابریشم : خانم شریفیان 👩‍🎓

 

سخنرانی مدیر مسئول دفتر مرکزی راه ابریشم : جناب دکتر قرائی👔