تلفن تماس مرکز آموزشی آموزشگاه راه ابریشم : ۵۶۶۹۵۰۳۸-۰۲۱ – ۵۶۳۵۴۰۴۳-۰۲۱

شماره پیامکی جهت انتقادات و پیشنهادات : ۵۰۰۰۲۰۳۰۱۲۵۰۴۰

شماره تماس مدیر آموزشگاه : 09128595429

با مدیریت : محمد شریفیان